Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na rok akademicki 2021/2022

 

etapy, I nabór:

  1. rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji UAM: od 1.06.2021
  2. zakończenie rejestracji: 13.07.2021
  3. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w systemie:  do 13.07.2021
  4. składanie dokumentów: do 14.07.2021
  5. rozmowy kwalifikacyjne online: od 15.07.2021 

 

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W informatorze znajdziesz zagadnienia i tytuły książek, z którymi należy się zapoznać przed rozmową.