Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na rok akademicki 2020/2021

 

etapy:

  1. rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji UAM: 1.06.2020
  2. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w systemie: do 13.09.2020
  3. dostarczenie dokumentów: 14.09.2020
  4. rozmowy kwalifikacyjne online: 16-17.09.2020

 

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W informatorze znajdziesz zagadnienia i tytuły książek, z którymi należy się zapoznać przed rozmową.